Licznik wstawiono 11.06.2013.

monitoring pozycji********************

Pierwsza strona - Spis stron


******************a Notatki: Wstęp.

aa Notatki: 1977 a
Co to jest zło? Co to jest dobro?

ab Notatki: 1977 b
Kompleksy i zadufanie

ac Notatki: 1978a
O rozwoju społeczeństw.

ad Notatki: 1987a; 1988a
Cud świadomości człowieka.

ae Notatki: 1987; 2018
O żydowsko-polskich stosunkach.

af Notatki: 1991a; 1993a
Dylematy człowieka współczesnego.

ba Notatki: 1994a
Dlaczego nikt nie zwalcza gospodarczych oszustów?

bb Notatki: 1997a
Nie można biernie przyglądać się złu i nie reagować na przemoc.

bc Notatki: 1997b
Zawiedzione nadzieje

bd Notatki: 1997c, 1998a; 1999a
Pozory liberalizmu gospodarczego. Zniewolona wolność.

be Notatki: 1997b; 2001a
Świat jest obojętny na eksterminację narodu czeczeńskiego.

bf Notatki: 2001b
„Zabijanie” nudy na nocnej służbie.

bg Notatki: 2002a
Czy koszty przemian musiały być tak wysokie?

cc Notatki: 2007f
Nie takich przemian chcieliśmy. Która z poprawności wyrządziła więcej szkód?

cd Notatki: 2003a; 2007a
Jaka ma być ta gospodarcza równowaga?

ce Notatki: 2003b; 2007b
Dlaczego po 1989 roku rozwój naszego kraju był tak chaotyczny, tak powolny i odbywał się z wielkim rozwarstwieniem i z tak ogromnymi kosztami społecznymi?

cf Notatki: 2003c; 2007c
O podatkach.

cg Zapiski: 2003d; 2007d
Wykluczanie obywateli z konsumpcji, to ograniczanie podaży i początek ciągłego procesu wykluczania.

ch Zapiski: 2003e
Czy bieda i ekonomiczne wykluczenie przystoi epoce wielkiego postępu i wzrostu wydajności procesów wytwarzania?

ci Zapiski: 2003f
Postulaty „Solidarności” wyrzucono do kosza.

cj Zapiski: 2003g; 2007e
Jaka ma być ta globalizacja?

ck Zapiski: 2003h
O stosunku do osób ułomnych i cierpiących.

ca Notatki sprzed 2003a
Pułapki myślenia zbyt doktrynalnie liberalnego.

cb Notatki sprzed 2003b
Niewykorzystane potencjały ludzkiej pracy i ludzkich zdolności.

da Zapiski: 2004a
Czy istnieją biedni Polacy? Społeczne podziały.

db Notatki: 2005a
„Nie lękajcie się”

dc Notatki: 2006a
Główna linia podziałów. Marginalizacja i wykluczenie wielu Polek i Polaków.

dd Notatki: 2006b
Exodus rodaków. Ucieczka z beznadziei.

de Notatki: 2007g
O poprawności ekonomicznej, politycznej i moralnej.

df Notatki: 2007h
Zaćmienie umysłów czy egoizm establishmentu?

dg Notatki: 2007i
O samozadowoleniu elit. „Humanizm” opresyjny. „Otwartość” marginalizująca i wykluczająca.

dh Notatki: 2007j
Nie powinno się ograniczać gry rynkowo-społecznej.

di Notatki: 2007k
O neoliberalnej poprawności i nadgorliwości.

dj Notatki: 2007l
Liberalny przechył.

fa Notatki: 2008a
Nieznośna propaganda sukcesu

fb Notatki: 2008b
Receptą na sukces gospodarczy i spokój społeczny jest równowaga gospodarczo-społeczna.

fc Notatki: 2008c
Świat jest tajemnicą. Jedynie słuszne myślenie jest niebezpieczne.

fd Notatki: 2008d
Czy jako naród mamy prawo do pozytywnego myślenia o sobie?

fe Notatki: 2008e
O światowym kryzysie i o zmianie światowego podziału konsumpcji i pracy.

ff Notatki: 2008f
Kryzys nie wziął się z niczego. Przyczyny kryzysu.

fg Notatki: 2008g
Gra rynkowa bez żadnych humanitarnych reguł.

ga Notatki: 2009a
Struktura dzisiejszego kapitalizmu. Czy sprywatyzować demokrację?

gb Notatki: 2009b
Dyktatura większości. Polityczna i medialna bezduszność.

gc Notatki: 2009c
Czy osoby produktywne są ofiarami osób nieproduktywnych?

gd Notatki: 2009d
Inercja świadomości elit w kwestii dotyczącej naszej transformacji. Unikajmy schematów.

ha Notatki: 2010a
Narodowa tragedia.

hb Notatki: 2010b
Po co nam ten konflikt? Para-liberalna bezduszność. Obrona pseudo liberalnej, postkomunistycznej rzeczywistości.

hc Notatki: 2010c
Choroba wykoślawionych idei nowoczesności i postępu.

hd Notatki: 2010d
Komu upodlenie, komu honory?

ia Notatki: 2011a
Opresyjny system. Odporni na rzeczywistość.

ib Notatki: 2011b
Jaka będzie nasza starość?

ic Notatki: 2011c
O kryzysach: gospodarki, wartości, demokracji, globalizacji.

id Notatki: 2011d
Kryzys w Grecji. Epoka prestidigitatorów i krzykaczy.

ie Notatki: 2011e
Brak poszanowania wartości pluralizmu przez „ucywilizowanych nowocześnie”

ie Notatki: 2011x


if Notatki: 2011f
Erozja neoliberalnego kapitalizmu. Kryzys nie wziął się z niczego.

ig Notatki: 2011g
Dysonans między wydajnością gospodarek a gospodarczym i społecznym zorganizowaniem.

ih Notatki: 2011h; 2012a
Idee „Solidarności” nie umarły.

ja Notatki: 2012b; 2013a
Przesilenie kapitalizmu, który nazywają liberalnym

jb Notatki: 2013b
Neoliberalny ustrój kastowy. Cofnięcie się w zaawansowaniu humanizmu.

jc Notatki: 2013c; 2014a
Neoliberalno-lewacko-korporacyjno-kapitalistyczny,”postępowy” system gospodarczo-społeczny jest źródłem napięć lokalnych, globalnych i ludzkich nieszczęść.

jd Notatki: 2014b
Współczesna „postępowa” ortodoksja. Kapitalizm ideologiczny, obłudny.

je Notatki: 2014c; 2015a
Liberalny letarg. Czy nastąpi przebudzenie?

jf Notatki: 2016a
Zaciekły opór establishmentu przed utratą ego-liberalnych przywilejów.

jg Notatki: 2016b; 2017a
Para-liberalna propaganda przestaje oddziaływać.

jh Notatki: 2018a; 2019a; 2020a
Pseudoliberalna i pseudo postępowa hucpa.

Notatki: Spis treści


******************


Zabawy słowami a

Zabawy słowami b

Notatki - Spis notatek
darmowy hosting obrazków

Siena


a Wstęp

aa Notatki: 1977 a
Co to jest „zło”? Co to jest „dobro”
 • Co to jest zło? Co to jest dobro?
 • Skąd bierze się w człowieku poczucie zła i dobra?
 • Czym jest podświadomość?
 • O cierpieniu.
 • Powracające pytania. Kim lub czym byłby człowiek?
 • Co to jest inteligencja, co to jest intelekt, mądrość?
 • Świadomość: dzieło przypadku czy zamysł Boga?
 • Co to jest intuicja? Intuicja a instynkty.
 • Kultura, sztuka, seks, pojęcia.
 • Co to jest ból fizyczny, co to jest cierpienie duchowe?
 • Człowieczeństwo. Wolna wola. Odpowiedzialność człowieka za siebie.
 • O sumieniu.
 • Obojętność czy niemoc?
 • O ewolucji. Wpływ otoczenia na sposób myślenia.
 • Trochę filozofki o genezie świata i człowieka.
 • Wariacje o życiu i procesie myślenia
 • Filozofowie zadają pytania.
 • Za rzadkie chmury.

ab Notatki: 1977b
Kompleksy i zadufanie
 • Rola słów.
 • Kompleksy i zadufanie.
 • Na czym polega onieśmielenie? Z czego wynikają lęki?
 • O wegetarianizmie.
 • Miary urody. Wysiłek myślowy. Intelekt a elokwencja.
 • O reinkarnacji.
 • Kiedy Bóg, Natura powołuje do istnienia człowieka?

ac Notatki: 1978a
O rozwoju społeczeństw.
 • Kim jest człowiek. Tęsknoty za nieśmiertelnością.
 • Skazany na bycie człowiekiem.
 • Szczęście i satysfakcja.
 • O złotych środkach i równowagach.
 • Międzypokoleniowe relacje.
 • O względności prawd.
 • Co to jest inteligencja, co to jest intelekt, mądrość?

ad Notatki: 1987a; 1988a
Cud świadomości człowieka.
 • Próba uchwycenia podobieństw i różnic między mędrcami Wschodu i Zachodu.
 • Chrześcijaństwo a buddyzm.
 • O buntowaniu się, o pokorze. Trochę o filozofii Wschodu.
 • Cud świadomości człowieka. Rozwój uważny.
 • Fascynacje ludzi Zachodu religiami i prądami myślowymi Wschodu.
 • Człowiek jest istotą duchową i społeczną.
 • Ludzkie wspólnoty.
 • O globalnej wiosce.
 • O rozwoju społeczeństw.
 • Środowisko człowieka.
 • Pochwała umiaru i zdrowego rozsądku.
 • O postawach wobec tradycji.
 • Przekornie o roli słów, znaczeniu czytania i o deklaracji miłości do całego świata.
 • O wychowaniu. O równowadze między dawaniem a braniem.

ae Notatki: 1991 - 2018
O żydowsko-polskich stosunkach.
 • Antysemityzm.
 • O żydowsko-polskich stosunkach.
 • Nawet w społeczeństwach rozwiniętych, otwartych funkcjonują stereotypy.
 • O uprzedzeniach.
 • Żydzi przez prawie dwa tysiąclecia żyli na wygnaniu, bez swojej ojczyzny.
 • Ludzie na przestrzeni swoich dziejów potrafili być okrutni.
 • Na przestrzeni dziejów było wiele nieszczęść.
 • Rozrachunek ze sobą.
 • Niesprawiedliwe oceny.
 • W czasie hitlerowskiej okupacji funkcjonowało polskie państwo podziemne.
 • O stereotypach i manipulacji.
 • Potrzeba wyważonych opinii.
 • Nasza Polaków bierność rozzuchwaliła niektóre środowiska za granicą.
 • Koncentracyjne obozy zagłady nie były polskie.
 • Jak nas widzą za naszymi granicami?
 • Nie można sprzedawać naszego narodowego dobra jakim są lasy, by zaspokajać roszczenia organizacji żydowskich.
 • Czy zasłużyliśmy sobie na oskarżenie o współudział w holokauście?

af Notatki: 1991a; 1993a
Dylematy człowieka współczesnego.
 • Niewiara tak samo jak wiara może być kategoryczna, ortodoksyjna.
 • Dylematy człowieka współczesnego.
 • Sposoby życia
 • Style kulturowe grup i osób.
 • Czy przywiązania: do tradycji, do regionu są ograniczające i prowadzą do fobii w stosunku do innych społeczności?
 • O poznawaniu świata.
 • O rodzicach.
 • Chcemy, aby nas wysłuchiwano.
 • Publiczne dyskusje. Opinie społeczne.
 • Potrzeba od czasu do czasu trochę syntezy.
 • Schyłek komunizmu.
 • O komunistach i nie tylko o nich.
 • Wpływ komunizmu na światowe trendy społeczne i gospodarcze.
 • Kiedy teorie stają się ideologią. O ortodoksyjnym, totalitarnym i imperialnym komunizmie.

ba Notatki: 1994a
Dlaczego nikt nie zwalcza gospodarczych oszustów?
 • O globalnej wiosce.
 • Metaforycznie o globalizacji i europejskiej integracji.
 • „Świat-Ziemia”
 • Amway i inne natrętne firmy. O namolnym wciskaniu wszelkiego rodzaju produktów.
 • Świat pozbywa się wrażliwości i uczuć romantycznych.
 • Dlaczego nikt nie zwalcza gospodarczych oszustów?
 • Łańcuszkowa i piramidalna rynkowa inicjatywność.
 • Formy organizowania się społeczeństw. Państwo.
 • Nie, dla „Nie”.
 • Politycy a społeczeństwo.
 • O niedoskonałości formułowanych myśli. Relatywizm ocen.
 • Już od 11 miesięcy szukam pracy.
 • Psychiczne dołki.
 • Frustracje młodzieży.

bb Notatki: 1997 a
Nie można biernie przyglądać się złu i nie reagować na przemoc.
 • Nie ma społeczeństw całkowicie czystych moralnie.
 • O zamrożeniu wrażliwości świata.
 • Nie można biernie przyglądać się złu i nie reagować na przemoc.
 • Dziwna to moralność!
 • Nie mogę pojąć obaw niektórych naszych polityków przed jednoznacznymi pozytywnymi ocenami płk Kuklińskiego.
 • Europizm, racjonalizm, konserwatyzm, europocentryzm.
 • O opiniach o USA.
 • O Europie kontynentalnej inaczej, bardziej pozytywnie.
 • O społeczeństwach USA, Kanady, Australii.
 • O otwartości społeczeństw.
 • O Europie kontynentalnej bardziej pozytywnie.
 • O podejściach do kultury, sztuki.
 • Funkcjonujące stereotypy.

bc Notatki: 1997 b
Zawiedzione nadzieje – pamiętnik zmarginalizowanego.
 • Nie jestem silny pokorą
 • O bezrobociu. Znalezienie pracy bez znajomości graniczy z cudem.
 • Społeczeństwo jest w stanie wiele zrozumieć.
 • O pustyni i chaosie na rynku pracy. Nie jestem w stanie znaleźć jakiejkolwiek pracy.
 • Denerwują mnie niesprawiedliwe opinie.
 • O sposobach myślenia kadry menedżerskiej i urzędniczej.
 • O upokorzeniu i braku pokory.
 • Integracji wspólnot ponadnarodowych nie powinna towarzyszyć dezintegracja wspólnot państwowych.
 • Rozczarowanie i poniżenie milionów Polek i Polaków.
 • O emancypacji.
 • Potrzeba dużo rozsądku i dobrej woli przy rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów dotyczących własności.
 • Tłum. Opinia masowa.
 • Elity nie są wolne od fobii.
 • Skrajności.
 • O krytykanctwie.
 • Depresyjne nastroje.

bd Notatki: 1997c; 1998a; 1999a
Pozory liberalizmu gospodarczego. Zniewolona wolność.
 • Stresy spowodowane brakiem pracy.
 • Rymowanka o opresyjnej, zniewalającej „wolności” i stanach melancholii.
 • Głębiej niż depresja.
 • Doświadczenie z uczestniczenia w nabożeństwie grupy protestantów w Ustce.
 • Relacje między religiami a innymi sferami społecznego życia.
 • Sylwestrowy stan mojego ducha.
 • Społeczne frustracje.
 • Czy rozwiązywać problemy społecznych grup i środowisk?
 • Socjalizm był ustrojem upiornym, również upiorna jest dzisiejsza postać polskiego kapitalizmu.
 • W egolandzie.
 • O prywatyzacji gospodarki i o interwencjonizmie państwowym.
 • O bezrobociu i zmianach proporcji zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki.
 • Komercyjny ranking. Era homo cwaniakusa.
 • Wyuczone gesty, wyuczone słowa, wyuczona „naturalność”, schematy.
 • Efekty musztry. Poglądy anarchisty.
 • Na granicy.

be Notatki: 1999b, 2001a
Świat jest obojętny na eksterminację narodu czeczeńskiego. Wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani.
 • Dlaczego nasza gospodarka rozwija się zbyt wolno i chaotycznie?
 • Finanse państwa. Moc waluty.
 • Pułapki stereotypów.
 • Klapki na oczach i skamieniałe serca w magmie neoliberalnego kapitalizmu.
 • Praca- satysfakcje i upokorzenia.
 • Czy jest możliwa konstruktywna dyskusja i konsensus sił politycznych?
 • O Rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
 • To, co się wydarzyło we wtorek w USA jest smutne i przerażające.
 • O polityce i politykach.
 • O „dołujących” programach telewizyjnych.
 • Na naszych oczach trwa eksterminacja narodu czeczeńskiego.
 • O urzędnikach państwowych, po radiowej wypowiedzi jednego z nich.

bf Notatki: 2001b
„Zabijanie” nudy na nocnej służbie.
 • Śmieszne – pracuję jako ochroniarz. Nie potrafię znaleźć innej pracy.
 • Nocne problemy ochroniarza.
 • O industrializacji Tatr.
 • „Zabijanie” nudy na nocnej służbie
 • Kierunków rozwoju kultury i sztuki nie można zaplanować.
 • Twórczość jest różnorodna i różno-jakościowa.
 • O opiniach na temat telewizji i znaczeniu czytania – przekornie.

bg Notatki: 2002a
Czy koszty przemian musiały być tak wysokie?
 • Teorie i doktryny liberalizmu gospodarczego.
 • Historyczna spirala. O chodzeniu po grani.
 • Potrzebna jest elastyczność i ciągła, bieżąca weryfikacja już istniejących reguł.
 • Wierzyliśmy w liberalizm gospodarczy i w wolną grę rynkową.
 • Myślowe pułapki.
 • Zadziwienie człowieka urodzonego w epoce tramwajów nieprzegubowych nad działaniem telefonu komórkowego.
 • Czym jest świat, kim jest człowiek?
 • Żal do polityków „Platformy Obywatelskiej”.
 • Błąd Unii Wolności.
 • Krótko o szybkości rozwoju gospodarczego.
 • Zachwyty nad obleśnością, cynizmem i cwaniactwem.
 • Jak nas widzą w świecie?
 • Psychiczne dołki spowodowane brakiem pracy
 • Na fali wspomnień.

cc Notatki: 2007f
Nie takich przemian chcieliśmy. Która z poprawności wyrządziła więcej szkód?
 • Która z poprawności wyrządziła więcej szkód? Sielankowe projekcje poprawnych politycznie umysłów
 • O neoliberalnych obozach: politycznym i gospodarczym i o obowiązujących po 1989 roku politycznych i gospodarczych doktrynach.
 • Prawo ludzi nienależących do establishmentu do wyrażania swoich odczuć i ocen.
 • Czy przeszłość jest nieważna?
 • Dojrzewanie komunistów do zrezygnowania z władzy absolutnej.
 • Niedostrzeganie przez liberalne elity skrzeczącej rzeczywistości.
 • Zmiany moich poglądów i ocen.
 • Kto jest mniej pluralistyczny?
 • Nie takich przemian chcieliśmy.
 • Po co mi pusty portfel z miejscem na „mocne” pieniądze?
 • Bez ducha wolności i godności nie byłoby „Solidarności”.
 • Chwała pokoleniom walczącym o niepodległość Polski.
 • Neoliberalna protekcjonalność w III RP.

cd Notatki: 2003a; 2007a
Jaka ma być ta gospodarcza równowaga?
 • Jaka ma być ta gospodarcza równowaga?
 • Wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani.
 • Trzeba zapewnić wszystkim obywatelom godziwe życie.
 • Stymulowanie gospodarki.
 • Działania decydentów powinny być dostosowane do aktualnego stanu i uwarunkowań gospodarki.
 • Nieszczęsne i niepotrzebne ograniczanie możliwości nabywczych dużej części społeczeństwa.
 • Polityka finansowa Narodowego Banku i budżetowa Rządu.
 • Wystarczy zaobserwować targowisko
 • Czy na pewno bardzo mocna waluta wymusza lepszą jakość produktów?
 • Mozolnie a nie szokowo
 • Optymalny rozwój, to rozwój z wykorzystaniem wszystkich tkwiących w społeczeństwie i gospodarce potencjałów.
 • Zły, niesprawiedliwy podział dóbr.
 • Zbyt niskie płace, to ograniczanie koniunktury
 • Podłączanie się do strumieni pieniędzy, to łatwy i nieuczciwy sposób bogacenie się.
 • Jesteśmy krajem biednym na dorobku a zachowujemy się tak jakbyśmy byli krajem rozwiniętym.
 • Ciężka praca, wykonywanie prac prostych i postęp wzajemnie się nie wykluczają.
 • Byle co, byle gdzie, byle tanio, byle jak.
 • Ograniczona świadomość części opiniotwórczych elit
 • O innowacyjności.
 • By potencjał gospodarczy był wykorzystywany optymalnie gospodarka musi być w równowadze
 • Nie zaszkodzi ostrożna, delikatna współpraca decydentów z rynkiem w kwestii równowagi, zmniejszania rynkowych oporów i stymulacji rozwoju.
 • Ograniczanie roli państwa w gospodarce i życiu społecznym może ewentualnie następować dopiero przy równowadze rynkowo-społecznej.

ce Notatki: 2003b; 2007b
Dlaczego po 1989 roku rozwój naszego kraju był tak chaotyczny, tak powolny i odbywał się z wielkim rozwarstwieniem i z tak ogromnymi kosztami społecznymi?
 • Terapia szokowa. Wyprzedaż majątku i aktywów.
 • Światowe tendencje gospodarcze. Kapitalizm korporacyjny.
 • Niezrównoważona gospodarka. Neoliberalna poprawność gospodarcza.
 • Nieudolna transformacja.
 • Budżet państwa i zasoby banku centralnego.
 • Deficyt budżetowy a polityka monetarna Narodowego Banku i Rady Polityki Pieniężnej.
 • Obligacje Skarbu Państwa
 • Czy rezerwa walutowa NBP ma przełożenie na gospodarkę?
 • Zadłużenie gospodarki i deficyt budżetowy.
 • Wykorzystywanie potencjału własnej gospodarki. Postęp techniczny i technologiczny.
 • Koślawy obieg pieniędzy.
 • Wyciąganie wniosków z ciągłej obserwacji rzeczywistości.
 • Gospodarka, to zintegrowany mechanizm. W jej ocenie nie liczy się tylko wskaźnik inflacji.
 • Działania para-liberałów zaprzeczają ideom prawdziwego liberalizmu.

cf Notatki: 2003c; 2007c
O podatkach.
 • O podatkach - ”na chłopski rozum”
 • Struktura podatków.
 • Progresywny system podatkowy to instrument korygujący
 • niesprawiedliwe funkcjonowanie rynku.
 • Zarówno zbyt słaba jak i zbyt silna waluta jest walutą chorą.
 • Przejmowanie pracy zawartej w produktach.
 • O wspomaganiu obywateli przez państwo.
 • Możliwe są różne drogi rozwoju.
 • Przemieszczanie popytu, podaży, zysków.
 • Te straszne podatki.
 • W sytuacji braku równowagi gospodarczej domaganie się wprowadzenia podatku liniowego jest nieetyczne.

cg Notatki: 2003d; 2007d
Wykluczanie obywateli z konsumpcji, to ograniczanie podaży i początek ciągłego procesu wykluczenia i redukowania gospodarki i państwa do obsługiwania coraz mniej licznych grup społecznych.
 • Czy nasza gospodarka może się rozwijać przy drastycznym ograniczaniu konsumpcji i rynku pracy?
 • Błędne koło niemocy.
 • Marginalizacja i wykluczenie obywateli, to ograniczanie gospodarki.
 • W interesie całego społeczeństwa jest to, by wszyscy jego członkowie korzystali ze wspólnego rynku i gospodarki.
 • Zdrada idei „Solidarności”
 • Nadmierne rozwarstwienie hamuje rozwój
 • Potencjały gospodarek i społeczeństw powinny być wykorzystywane dla dobra wszystkich obywateli.
 • Dyletantyzm, egoizm i samouwielbienie ludzi establishmentu.
 • Fiksacje neoliberałów i zwolenników gry rynkowej bez żadnych humanitarnych reguł.
 • Polityka animatorów transformacji podzieliła nasze społeczeństwo
 • Relacje centra – prowincje na przykładzie funkcjonowania Moskwy.
 • Przyszłość świata ludzi. Wizja science fiction?
 • Oby chaos gospodarczo-społeczny był tylko okresem przejściowym.
 • Pomagajmy sobie wzajemnie.
 • Dolegliwe paradoksy postępu.

ch Notatki: 2003e
Czy bieda i ekonomiczne wykluczenie przystoi epoce wielkiego postępu i wzrostu wydajności procesów wytwarzania?
 • Czy bieda i ekonomiczne wykluczenie przystoi epoce wielkiego postępu i wzrostu wydajności procesów wytwarzania?
 • Są różne drogi dochodzenia do rozwiniętego kapitalizmu. Nasi decydenci wybrali drogę skrajnie liberalną, drapieżną.
 • Kapitalizm – tak, ale jaki? Dlaczego nie po europejsku? Polski kapitalizm.
 • Rozterki dotyczące dokonanych i dokonujących się przemian
 • Niesprawiedliwe i mało efektywne przemiany.
 • O złotówce.
 • Różne spojrzenia na dzisiejszą rzeczywistość

ci Notatki: 2003 f
Postulaty „Solidarności” wyrzucono do kosza. Prawo pracy- cóż to takiego?
 • Sprawiedliwość społeczna i zabezpieczenia socjalne a efektywność gospodarowania.
 • Jeszcze trochę o inflacji. Różne jej przyczyny.
 • Stopy procentowe. Polityka kredytowa.
 • Wolność gospodarowania potrzebuje odpowiednich warunków.
 • Retrospektywne spojrzenie na naszą rodzimą gospodarkę.
 • Jeszcze raz o sile waluty i równowadze w wymianie handlowej.
 • Postulaty „Solidarności” wyrzucono do kosza. Prawo pracy- cóż to takiego?
 • Elity liberalne i lewicowe żyją w propagandowej ułudzie.

cj Notatki: 2003g ; 2007e
Jaka ma być ta globalizacja?
 • O naszych elitach i osobach oceniających zawodowo nasze społeczeństwo.
 • Marginesy niepewności.
 • Brak zwrotnej komunikacji i stereotypy myślenia.
 • Światowa integracja- zawiedzione nadzieje.
 • Nie można demokratyzować i liberalizować społeczeństw w sposób sztampowy i rewolucyjną gorliwością.
 • Pytania stróża na nocnym dyżurze.


ck Notatki: 2003 h
O stosunku do osób ułomnych i cierpiących.
 • O stosunku do osób ułomnych i cierpiących.
 • Dlaczego pokazują starego, schorowanego, niedołężnego Papieża?
 • Mądrość ruchu „Solidarność” i jego przywódców i doradców.
 • „Okrągły Stół”
 • Okrągły stół - gra komunistów
 • Polityczne rondo.
 • Wielkie postacie z lat osiemdziesiątych.
 • Wspomnienie o rodzicach.
 • Dzisiejsze francuskie kompleksy.
 • Dysonans.
 • ONZ a światowe zawieruchy.
 • Takie sobie, banalne myśli i pytania. Nocne myślenie o sprawach niepoważnych.
 • Krytyczne opinie o ludziach „Solidarności”

cm Notatki: Sprzed 2003r a
Pułapki myślenia zbyt doktrynalnie liberalnego.
 • O złotych środkach i równowagach.
 • Rodzaje zniewoleń.
 • Era Wodnika.
 • ...”Byt kształtuje świadomość”...
 • Dzień podobny do dnia i tak samo nijaki.
 • O poglądach Korwina Mikke i działaczach Unii Polityki Realnej.
 • Potrzebny są umiar i rozwaga.
 • Czy dławienie inflacji nie jest zbyt drastyczne?
 • O liberalizmach.
 • Pozory liberalizmu gospodarczego i wolnej gry rynkowej. Zniewolona wolność.
 • Potrzeba nam równowagi między uporządkowaniem a wolnością.
 • Dzisiejszy światowy „liberalny” kapitalizm.
 • Moje poglądy na tematy gospodarcze powoli się zmieniały.
 • Bardzo trudno jest porzucić myślowe przyzwyczajenia.
 • Stereotypy dotyczące trudności w prowadzeniu firm.

cn Notatki: Sprzed 2003 b
Niewykorzystane potencjały ludzkiej pracy i ludzkich zdolności.
 • O grze rynkowej i jej korygowaniu.
 • Gospodarcze teorie i realia.
 • Wzrost gospodarczej wydolności.
 • Trzeba zapewnić wszystkim obywatelom godziwe życie.
 • Przekształcanie gospodarki.
 • Przekształcanie gospodarki.
 • Krytyczne spojrzenie na apologetów dzisiejszej rzeczywistości i na gospodarczych ekspertów.
 • Pułapki myślenia zbyt doktrynalnie liberalnego.
 • O prof. Leszku Balcerowiczu.
 • Komercjalizacja i miłość do pieniędzy i blichtru środowisk humanistycznych i artystycznych.
 • Bariery dla swoich.
 • Dojrzałem już do tego, by porzucić ciąg myślowy.
 • Czy koszty przemian musiały być tak wysokie?
 • Presja liberalnych doktryn.
 • Z przyczyn historycznych i mentalnych nam Polakom zależało najbardziej na szybkiej integracji z „Zachodem”.
 • Biurokratyczno- egoistyczne podejście państw Unii do naszych ustrojowo-gospodarczych przemian.
 • Czy musieliśmy i czy musimy być prymusami w liberalizmie gospodarczym?

da Notatki: 2004a
Czy istnieją biedni Polacy? Społeczne podziały.
 • Bank Narodowy i Rada Polityki Pieniężnej prowadzą szkodliwą dla kraju politykę finansową.
 • Na politycznej scenie ciemno i brudno.
 • O zawłaszczaniu państwa.
 • Społeczne podziały.
 • O osobach publicznych, emocjonalnie.
 • Ortodoksyjny racjonalizm i pseudo liberalizm światopoglądowy.
 • Na czym polega nowoczesność społeczeństw?
 • Tak już jest świat skonstruowany.
 • Świat nie reaguje na zbrodnie dokonywane na Czeczenach.
 • Każda wojna deprawuje.

db Notatki: 2005a
„Nie lękajcie się”
 • Współczesne, „postępowe” zniewalanie.
 • Nareszcie do świadomości części elit zaczyna docierać prawda o wykluczeniu ze społeczności wielu Polek i Polaków.
 • „Nie lękajcie się”.
 • Znów o polityce - Chyba nie da się o niej nie myśleć.
 • Dwulicowość polityków PO.
 • Polityczny teatr.
 • Przedwyborcze kampanie.
 • Między wyborami.
 • Oby wreszcie nastąpił gospodarczy przełom.
 • O braciach, co ukradli księżyc.
 • Rozterki nowego mieszkańca europejskiej wspólnoty.
 • Kolejny zimny prysznic.
 • Wyniszczająca walka między PiS-em i PO
 • O rurze na dnie Bałtyku.
 • Internet, co to takiego?

dc Notatki: 2006a
Główna linia podziałów. Marginalizacja i wykluczenie wielu Polek i Polaków.
 • Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, ale dlaczego polityki nie poddawano weryfikacji.
 • Oponenci Rządu poczekajcie z ocenami.
 • Linia podziałów
 • Nie zgadzam się z moim idolem ks. profesorem Tischnerem w kwestii dotyczącej przyczyn frustracji ludzi ze społecznych dołów.
 • Otwierajmy się na wolny handel z Europą i ze światem. Zachowujmy jednak handlową równowagę.
 • Piętnaście lat gospodarczego czyśćca.
 • Równowaga ekonomiczna (korzystność ekonomiczna)
 • Wyniszczająca walka między PiS-em i PO
 • Wspólnota gospodarcza. Wspólne gospodarcze parametry.
 • O funkcjonujących w świecie opiniach o Polsce i Polakach.
 • Wystrzegajmy się narodowej megalomanii i narodowego konformizmu.
 • Oceny historii.
 • Sami przyczyniamy się do podważania dobrej opinii o naszej polskiej tożsamości.
 • Honory dla zasłużonych.
 • Para-liberalna wyobraźnia widzi wszędzie nacjonalistycznego, faszystowskiego potwora.
 • Chichot historii.
 • Wejrzenie w niedawną przeszłość.
 • Szokują mnie opinie niektórych osób dotyczące ”Powstania Warszawskiego”.
 • Nie wierzę w to, że my, Polacy mamy nienawistne kłótnie zapisane w genach?

dd Notatki: 2006b
Exodus rodaków. Ucieczka z beznadziei.
 • Zdumiewające.
 • Trzeba okiełznać ogromną Polaków do siebie nienawiść.
 • Śledząc opinie rodaków.
 • Pogódźmy się.
 • Trwa protest służby zdrowia. Czy będziemy mogli godnie umierać?
 • Subiektywny odbiór.
 • Jestem znużony, rozdrażniony: dlatego, że starzeję się, czy dlatego, że straciłem nadzieję na zmianę rzeczywistości w III RP?
 • Rozszczepienie umysłów czy gra interesów?
 • Podziwiam księdza Isakowicza- Zaleskiego.
 • Złe pojmowanie obrony autorytetu Kościoła.

de Notatki: 2007g
O poprawności ekonomicznej, politycznej i moralnej.
 • Dziennikarze wpisują się w polityczną wojnę.
 • Jeszcze o poprawności politycznej i moralnej
 • Wolność niegodziwa.
 • Systemowy wyścig po sukces.
 • Przydałoby się trochę rozwagi i miarkowania.
 • O wybaczaniu.
 • O dekomunizacji i lustracji.
 • O ideowych dyskusjach.
 • Czy jest możliwa zamiana atmosfery nienawiści?
 • Dywagacje sennego portiera. Myśli niezborne. Emocjonalnie o zadowolonych elitach.

df Notatki: 2007h
Zaćmienie umysłów czy egoizm establishmentu?
 • „A w wodzie odbijało się odwrotnie”. O naszych inteligenckich elitach.
 • W próbie zmiany pracy moja kolejna porażka.
 • Myślowa spirala.
 • Zaćmienie umysłów czy egoizm establishmentu?
 • Opinie dyżurnych socjologów i psychologów.
 • O filmach Gruzy.
 • Zgoda społeczna – prima aprylisowa.

dg Notatki: 2007i
O samozadowoleniu elit. „Humanizm” opresyjny. „Otwartość” marginalizująca i wykluczająca.
 • Liberalizm staje się dzisiaj zaprzeczeniem samego siebie, staje się ortodoksją.
 • Zaszczepieni liberalnie.
 • Pokomunistyczny polski neoliberalny kapitalizm
 • Mity o nieuniknioności neoliberalnego kształtu polityki transformacji.
 • Powielanie błędów.
 • Polacy chcą modernizacji i nowoczesnego ucywilizowania.
 • O moich notatkach i o postanowieniu zebrania ich i publicznego udostępnienia.
 • Czy zaginął mój liberalizm?
 • Ile republiki stanowej, hierarchicznej ma być w państwie demokratycznym?
 • Przekornie o roli intelektualistów.
 • Światowe opinie.
 • Polityczny rokosz.


dh Notatki: 2007j
Nie powinno się ograniczać gry rynkowo-społecznej.
 • Wyobcowanie elit.
 • Jeszcze o zorganizowaniu w 1992 roku wotum nieufności wobec Rządu Jana Olszewskiego.
 • Gorszące ataki.
 • Nie powinno się ograniczać gry rynkowo-społecznej.
 • Mój stosunek do lustracji w przeszłości.
 • Jak myślę o lustracji dzisiaj?
 • O postawach otwartości solidarnościowych elit i społeczeństwa wobec komunistów na początku transformacji.
 • Poczucie narodowej tożsamości nie jest defektem i nie przeszkadza w poczuciu przynależności do wspólnoty światowej.
 • O zmianach społecznych nastrojów i zmianach poparcia dla politycznych ugrupowań.
 • Chirac, to nie Francja.
 • Traktowane jak aksjomaty teorie neoliberałów nie wytrzymują próby czasu.
 • Pierwiastek kwadratowy.
 • O strajku lekarzy i pielęgniarek.
 • „Liberalny” przechył. Ruiny doktrynalnego, sterylnego neoliberalizmu i poprawności gospodarczej.


di Notatki: 2007k
O neoliberalnej poprawności i nadgorliwości.
 • Uniformizacje myślenia
 • Przestroga, by fascynacja nie przekształciła się w myślenie dogmatyczne.
 • Polityczny i wyborczy klincz.
 • O teoriach podpowiadających jak żyć.
 • Postępowe naiwności i nowoczesne odloty od realu.
 • „Mapy świadomości”
 • O duchowości religijnej.
 • O neoliberalnej poprawności.
 • O ideowej nadgorliwości.
 • Zaniechanie drogi zrównoważonego rozwoju, to cecha polityki kolejnych rządów III RP.
 • Integracja z Unią Europejską i przyjęcie zasad funkcjonowania europejskiej gospodarki – szanse i zagrożenia.
 • Czy w Polsce jest potrzebny liberalizm? Czy w Polsce jest miejsce dla lewicowych ugrupowań politycznych?
 • Po kolejnych wyborach.
 • Mija kolejny rok.
 • „Nowoczesność” wojująca. Arogancki „humanizm”


dj Notatki: 2007l
Liberalny przechył.
 • Kongres Liberalno-Demokratyczny, którego spadkobierczynią ideową jest PO, to praźródło fatalnej transformacyjnej polityki gospodarczej
 • Dylematy rozliczeń.
 • Jak ocenić Wałęsę? Dążenie do prawdy.
 • Prawda odkrywana przez Sławomira Cenckiewicza.
 • Weryfikacja i zbliżenie ocen transformacji są konieczne do zakończenia politycznej wojny.
 • Wolność totalna, bez moralnych ograniczeń jest destrukcyjna.
 • W demaskowaniu i zwalczaniu zła potrzebna jest rozwaga.
 • Rządzenie przy pomocy pijaru.
 • Czy zwalczać gospodarcze przekręty i korupcję, czy im pobłażać?
 • Obłuda Neoliberałów.
 • Musimy być bardziej aktywni w budowaniu pozytywnego i sprawiedliwego obrazu naszego kraju.
 • O resentymentach i postawach wobec historycznych wydarzeń.
 • Odrębne, autonomiczne jednostki potrzebują też wspólnotowej
 • więzi.

fa Notatki: 2008 a
Nieznośna propaganda sukcesu
 • Lata utopii i tkwienia w błędnych przekonaniach o najefektywniejszej z możliwych drodze przemian.
 • Neoliberalne rządy są sprzeczne z interesami naszego państwa i społeczeństwa.
 • Para liberalna mentalność elit.
 • Zaprzepaszczono społeczny entuzjazm i ogromną szansę szybkiego rozwoju.
 • Czy nasza transformacja, to na pewno wielki sukces? Czy jesteśmy tygrysem Europy?
 • Siła propagandy sukcesu.
 • Fala strajków i protestów.
 • Sąsiedzi.

fb Notatki: 2008b
Receptą na sukces gospodarczy i spokój społeczny jest równowaga gospodarczo-społeczna.
 • Człowiek jest istotą osobną jak i społeczną. Jeszcze trochę o liberalizmie i ideowej poprawności.
 • Nie powinno się eliminować państwa z rynkowej gry.
 • Ogólne cele partii, z którą mógłbym się identyfikować, na którą chciałbym głosować. Partia Zrównoważonego Rozwoju.
 • Receptą na sukces gospodarczy i spokój społeczny jest równowaga gospodarczo-społeczna.
 • Jak poczucie odzyskanej wolności i wielkie zaangażowanie w budowę liberalnej rzeczywistości przerodziło się w prawie ortodoksyjne myślenie?
 • Przywracanie pamięci.


fc Notatki: 2008c
Świat jest tajemnicą. Jedynie słuszne myślenie jest niebezpieczne.
 • O przyczynach ostrych podziałów politycznych i wielkiej politycznej nienawiści.
 • Napięcia i radykalizacja następują po obu stronach myślowego płotu, ale ich źródłem jest neoliberalna opresja.
 • O mediach, dziennikarzach i osobach publicznych.
 • O finansowaniu partii politycznych.
 • Istnienie Świata jest tajemnicą. Jedynie słuszne myślenie jest niebezpieczne.
 • O ocenach naszego społeczeństwa, naszych narodowych cech dokonywanych przez nas samych. Dwa przekazy.
 • Dlaczego państwa niedemokratyczne rozwijają się szybciej niż demokratyczne?
 • Kłopoty gospodarki amerykańskiej.
 • Powolny rozwój europejskich państw, które uwolniły się od komunizmu.
 • Kryzys permanentny.

fd Notatki: 2008d
Dlaczego Polska rozwija się wolno a Chiny szybko? Czy jako naród mamy prawo do pozytywnego myślenia o sobie?
 • Dlaczego gospodarki komunistycznych, niedemokratycznych państw rozwijały się wolno a Chiny rozwijają się szybko?
 • Kapitalizm neoliberalny spowodował wiele szkód i społecznych napięć.
 • Czy gospodarki państw będą powoli zmierzać do środka, ku sobie?
 • Kult wielkich pieniędzy.
 • Polsce jest potrzebna równowaga społeczno-gospodarcza a siła złotego nie może być ustalana na wyrost.
 • O wydarzeniach w Gruzji.
 • Czy powierzanie budowania obiektów na „Euro 2012” Chińczykom jest na pewno dla nas korzystne?
 • Przemówienie Obamy.
 • Zwyrodnienie życia społecznego nie omija również naszego wymiaru sprawiedliwości.
 • O pomieszaniu pojęć i o myślowej stagnacji w Polsce.
 • O rozmowie redaktora Cezarego Michalskiego z Markiem Rymkiewiczem.
 • Nie wyrzekajmy się zbiorowej pamięci
 • Czy jako naród mamy prawo do pozytywnego myślenia o sobie?
 • Kiedy rodzą się społeczne fobie i narodowe demony?

fe Notatki: 2008e
O światowym kryzysie i o zmianie światowego podziału konsumpcji i pracy.
 • Czy przyjęcie przez Polskę europejskiej waluty byłoby korzystne?
 • Po wprowadzeniu „euro”.
 • O światowym kryzysie i o zmianie światowego podziału konsumpcji i pracy.
 • W gospodarce potrzebny jest stan równowagi.
 • Rządy Thatcher a dzisiejsza moda na teorie liberalne.
 • Ciemne pola III RP.
 • Trudne wybory.
 • Dwudziesta piata rocznica otrzymania przez Lecha Wałęsę Nagrody Nobla.

ff Notatki: 2008f
Kryzys nie wziął się z niczego. Przyczyny kryzysu.
 • O przypuszczeniach i niektórych aspektach kryzysu finansowego w USA i w innych krajach Zachodu.
 • Inercja myślenia i działania u nas i na świecie.
 • Aby przezwyciężyć osłabienie gospodarki państwa potrzebne jest zwiększenie wysiłku jego społeczeństwa.
 • Rozwój ekonomiczny państw odbywa się między opcjami:
 • Fatalne skutki pazerności liberałów gospodarczych. Zapętlenie się współczesnych społeczeństw.
 • Nie można ignorować wpływu polityki finansowej na naszą rzeczywistość polityczną i emocje społeczne.
 • Jak oceniać politykę Greenspana, czy przyniosła amerykańskiej gospodarce więcej dobra czy więcej zła?
 • Przede wszystkim pragmatyka i ciągła obserwacja.

fg Notatki: 2008g
Gra rynkowa bez żadnych humanitarnych reguł.
 • O wciąż jeszcze istniejącym poparciu dla gry rynkowej bez żadnych humanitarnych reguł.
 • Mieszanie w biedzie.
 • Wygrał Obama. Świat zmierzy ku lepszemu?
 • Nie nazywajmy ludzi domagających się poszanowania swoich praw i interesów wichrzycielami.
 • Czy ludzie starzy i chorzy hamują rozwój kraju?
 • Slavoj Źiźek, Naomi Klein
 • Friedman, ekonomiści ze szkoły chikagowskiej - prorocy neoliberalnego kapitalizmu
 • O reakcjach na wizytę Lecha Kaczyńskiego w Gruzji.
 • Wszyscy mieszkańcy Ziemi oddychamy tym samym powietrzem i korzystamy z tych samych zasobów wody.
 • Prestidigitatorzy i zahipnotyzowana publika

ga Notatki: 2009a
Struktura dzisiejszego kapitalizmu. Czy sprywatyzować demokrację?
 • Egoizm systemowy.
 • O tak zwanym liberalizmie.
 • Mój anty neoliberalizm nie jest wymierzony w prawdziwy liberalizm.
 • Nie docenia się wpływu inżynierii ekonomicznej, w szczególności finansowej na społeczne i polityczne podziały.
 • Dwa opisy: narodowy i liberalny.
 • Komu przeszkadza Europa ojczyzn? Nawiedzeni inicjatorzy i przyśpieszacze procesów regionalnych i globalnych.
 • Ewoluowanie liberalizmu.
 • Kiedy Świat się opamięta?
 • Wspólnota państwowa
 • Walka z kryzysem.
 • Trzeba obserwować gospodarki i działać adekwatnie do sytuacji.
 • Struktura dzisiejszego kapitalizmu. Kapitalizm neoliberalny.
 • Niesprawiedliwe osądy. Nie potępiajcie Kaczyńskich.
 • Trzeba dbać o własne społeczeństwo, o własne państwo.
 • Czy sprywatyzować demokrację?
 • Rok 1989.
 • Transformacja według neoliberalnych reguł.
 • Neoliberalizm gospodarczy i postrzeganie rzeczywistości przez elity polityczne.

gb Notatki: 2009b
Dyktatura większości. Polityczna i medialna bezduszność.
 • Nadgorliwe, masochistyczne i nieprawdziwe oceny naszej najnowszej historii.
 • Czy liberalne elity dostrzegły, że są nagie?
 • Dylematy Premiera Tuska. Prawdopodobne przyczyny jego decyzyjnej bierności.
 • Próby odchodzenia od zasady unijnej solidarności?
 • Pomimo kryzysu socjaldemokratyczne myślenie nie może przebić się do świadomości większości obywateli.
 • Wreszcie Prezes Narodowego Banku i Rada Polityki Pieniężnej działają rozumnie.
 • Szok.
 • Satysfakcja z uniknięcia recesji jest niepełna.
 • Powtórka z PRL-u.
 • Dylematy, jak oceniać ludzi uwikłanych w kontakty z SB?


gc Notatki: 2009c
Czy osoby produktywne są ofiarami osób nieproduktywnych?
 • Przyczyny konfliktów i nienawiści.
 • Siła propagandy i mitu.
 • Dyktatura większości i para-liberalnych mediów. Medialna i polityczna bezduszność.
 • Przestańmy wypierać się historii.
 • Odważne i głośne wyrażanie swych opinii jest moralne i popłaca.
 • Niesprawiedliwe opinie o Prezydencie Lechu Kaczyńskim, podłe, wyszydzające na niego ataki.
 • Sposoby na wyjście z kryzysu.
 • Czy deficyt budżetowy jest potrzebny i czy i kiedy jest groźny?
 • Przyczyny pozornie łagodnego oblicza kryzysu.
 • Polskie paradoksy.
 • Czy osoby produktywne są ofiarami osób nieproduktywnych?
 • Produkty ducha i rozrywki masowo powielane w odbiorze.

gd Notatki: 2009d
Inercja świadomości elit w kwestii dotyczącej naszej transformacji. Unikajmy schematów.
 • Rolnicy też mają prawo do godnego życia.
 • Ach ci, krwiopijcy rolnicy!
 • Komisje śledcze.
 • Zbigniew Zapasiewicz. Leszek Kołakowski.
 • Rządowe zakusy na podwyższania podatku VAT.
 • Liberalne sumienia.
 • Odwracanie problemu.
 • Kryzys w odwrocie? Wreszcie urealnia się wartość złotego.
 • Unikajmy schematów.
 • Arogancja i myślenie neoliberalne wciąż ma się u nas dobrze.
 • Deklaracje nic nie kosztują.
 • Trudno jest przyznać się do błędów.
 • Nagroda dla neoliberałów za ograniczenia gospodarki w przeszłości i za nieswoje dzisiejsze sukcesy.
 • Owsiakowe granie.

ha Notatki: 2010a
Narodowa tragedia.
 • Tłumy żegnają ofiary katastrofy i parę prezydencką.
 • Jeszcze trwa trauma katastrofy a już do publicystyki wdziera się rozgwar.
 • Ogromna narodowa tragedia. Czy umilkną spory?
 • Jeśliby atmosfera niechęci….
 • To nie PiS dzisiaj przoduje w nakręcaniu konfliktu.
 • Arogancja neoliberałów gospodarczych przypomina mi arogancje działaczy komunistycznych.
 • To jest dla mnie nie do pojęcia.
 • Debata prezydencka - asocjacje.
 • Kampania przed druga turą wyborów prezydenckich.
 • Neoliberałowie w wielu kwestiach działają dzisiaj przeciwko sobie takim, jakimi byli w przeszłości?
 • Powroty do myślenia anty-pluralistycznego.
 • Medialna wybiórczość.

hb Notatki: 2010 b
Po co nam ten konflikt? Para-liberalna bezduszność. Obrona pseudo liberalnej, postkomunistycznej rzeczywistości.
 • Po co nam ten konflikt?
 • Ucywilizowani nowocześnie. Kompleks Hiacynty (bohaterki serialu, „Co ludzie powiedzą?”)
 • Spirala mądrości.
 • Nowoczesność egoistyczna i opresyjna. Permisywizm wojujący.
 • Bezduszność ludzi nowoczesnych.
 • Despotyzm lewicowych i liberalnych elit.
 • Dziwna papka wartości. Jak pogodzić dążenie do wolności z komercją i z agresją?
 • Bezwzględna machina komercji.
 • Nie chcę uczestniczyć w krucjatach.

hc Notatki: 2010c
Choroba wykoślawionych idei nowoczesności i postępu.
 • Histeryczny progresizm. Otwartość obłudna.
 • Uszczęśliwianie i cywilizowanie nowocześnie na siłę. Zakłamana tolerancja.
 • Neoliberalna ideologia i neoliberalna tresura pogardzanego społeczeństwa.
 • O poprawności politycznej i moralnej.
 • Oświeceniowe barbarzyństwo.
 • Rocznicowe obchody powstania „Solidarności”
 • Wielkie różnice postaw osób publicznych.
 • Jeszcze kilka refleksji o smoleńskiej katastrofie i o kolejnej półrocznej fazie wojny polsko-polskiej.
 • Postępowość rewolucyjna, nieprzejednana.
 • Paradoksy współczesnego ludzkiego świata.
 • Śmiertelna choroba wykoślawionych idei nowoczesności i postępu?

hd Notatki: 2010 d
Komu upodlenie, komu honory?
 • Tendencyjność i wybiórczość ocen.
 • Ogrodnicy ultra-postępu, biedy, niesprawiedliwości, marginalizacji i wykluczenia.
 • Moherowe u mnie wszystko.
 • Medialny duch Urbana.
 • Szykany wobec Prezydenta Kaczyńskiego są kontynuowane nawet po jego śmierci.
 • Zachowanie Komorowskiego po katastrofie smoleńskiej było odpychające.
 • Komu upodlenie, komu honory?
 • III RP, to dla wielu obywateli koszmar.
 • Nabijanie w butelkę. Natręctwo i cwaniactwo niektórych firm jest nieznośne.

ia Notatki: 2011a
Opresyjny system. Odporni na rzeczywistość.
 • Liberalizm opresyjny. Wolność zniewolona. Pluralizm autorytarny. Postępowość prymitywna.
 • Paranoiczne sfiksowanie myślenia „nowoczesnego”
 • Nie bądźmy pyszni w swojej „postępowej” „racjonalności”
 • Zaślepienie i zarozumialstwo neoliberalnych elit.
 • Postęp dehumanizujący, racjonalność bezmyślna.
 • Niepewność.

ib Notatki: 2011b
Jaka będzie nasza starość?
 • Spór w rodzinie gospodarczych liberałów.
 • Podarunek dla wielu od współczesnego, komercyjnego świata: „Odpoczynek dopiero po śmierci”
 • Jakie będą nasze emerytury?
 • Robotyzacja. Coraz wydajniejsze procesy wytwórcze, a coraz dłuższy czas pracy
 • Żadna ze stron nie ma racji.
 • Podobieństwa i różnice między Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi. - Moje subiektywne odczucia
 • Znakowanie Kaczyńskich.
 • Muzyka super strun.
 • O projektach Rządu dotyczących Służby Zdrowia.
 • O rozbieżności wniosków wyciąganych przez socjologów z doświadczaną przez ludzi rzeczywistością.
 • Obłudnie „pryncypialne” wystąpienia polityków PO
 • Czy sztuka jest przystająca do obowiązujących w społeczeństwach systemów wartości?

ic Notatki: 2011c
O kryzysach: gospodarki, wartości, demokracji.
 • Protesty w państwach Bliskiego Wschodu. Zima ludów arabskich?
 • li>Obojętność Świata.
 • Islamski fanatyzm przeraża.
 • Dysonans między humanistyczną narracją a opresyjną rzeczywistością zniechęcił wielu ludzi do neoliberalnego systemu.
 • „Dziwny jest ten świat”
 • Biblijne i koraniczne przesłania.
 • Syryjski dramat i galimatias.
 • „Postępowa”, poprawna politycznie, para-liberalna hipokryzja.
 • Okrutne, ekspansywne działania fanatyków islamskich.
 • Emigracja ludzi z państw Bliskiego Wschodu, to skutek światowego ego-liberalnego systemu gospodarczego.
 • Neoliberalna globalizacja. Kryzys uchodźczy.

id Notatki: 2011d
Kryzys w Grecji. Epoka prestidigitatorów i krzykaczy.
 • Opresyjny system. Epoka prestidigitatorów i krzykaczy.
 • Trzymam kciuki za Obamę.
 • Kryzys w Grecji.
 • Roszczenia Greków są zasadne.
 • Zadufani, aroganccy ekonomiści i politycy pouczają Greków.
 • Ekonomia to nie księgowość.
 • Wciąż trwają dyskusje dotyczące emerytalnych systemów.
 • Zwrot w polityce kształcenia.
 • Refleksje dotyczące rozmowy Tomasza Lisa z Januszem Głowackim.
 • Dysonans między kiepską para-liberalną rzeczywistością a pragnieniami z okresu „Solidarności”
 • Moje amatorskie myślenie ekonomiczne.
 • Dominacja mieszanki utopii i cynizmu.
 • Jedynie słuszne myślenie gospodarczych liberałów.

ie Notatki: 2011e
Brak poszanowania wartości pluralizmu przez „ucywilizowanych nowocześnie”
 • Dziennikarze - prześmiewcy.
 • Cynizm mylony z mądrością. Magicy nowoczesności.
 • Palikot – samozwańczy „ekspert” od współczesności.
 • Dzieci Urbana
 • Co się stało z umysłami i duszami?
 • Wykwintne galerie handlowe i obskurne kolejowe wagony.
 • Procent od niewiele, to okrutnie niewiele.
 • Dlaczego Partia Pracy ma u nas tak małe społeczne poparcie?
 • O światowym ruchu oburzonych
 • W wielu państwach zachodzi konieczność strukturalnych zmian gospodarczych.
 • Trzeba upominać się o swoje.
 • Zamiana ról.
 • Myśli przelotne stróża
 • O braku poszanowania wartości pluralizmu przez „ucywilizowanych nowocześnie”
 • Jak trwoga, to do Boga, jak sielanka, to Bóg be.
 • Arogancja mieszkańców wielkich miast.
 • Elity myślą za mało logicznie, za mało pragmatycznie, za bardzo ideologicznie.
 • W umysłach wielu osób doktryny neoliberalnej polityki gospodarczo-społecznej mocno się usadowiły i nie ulegają poruszeniu.
 • W Polsce prowadzono politykę skrajnie liberalną.

ie Notatki: 2011x
if Notatki: 2011f
Erozja neoliberalnego kapitalizmu. Kryzys nie wziął się z niczego.
 • Kryzys nie wziął się z niczego.
 • Dysonanse. Ruch oburzonych.
 • W naszej transformacji nierównowadze gospodarczej towarzyszyła nierównowaga polityczna, ideowa i moralna.
 • W jaki sposób przywrócić równowagę poglądów?
 • Regres systemu ekonomicznego, więzi wspólnotowego życia i wartości humanizmu jest podłożem buntu i zamieszek.
 • Czy nauczycielka historia ma pojętnych uczniów?
 • Liberalizm i wolność stosowane wybiórczo.
 • Czy chrześcijaństwo, na którym w dużej mierze jest oparta cywilizacja Zachodu hamuje postęp?
 • Czy pomimo wielości myślowych konfiguracji jest możliwe ogólnospołeczne porozumienie?
 • Polityczne drogowskazy.
 • Czy oszczędności bez zmian strukturalnych są remedium na kryzys?
 • Światowy postęp dehumanizujący.
 • Bezduszne dążenie do postępu.
 • Nieustające frajerswo. Neoliberalna, nadgorliwość.
 • Gdy cynizm stał się cnotą.

ig Notatki: 2011g
Dysonans między wydajnością gospodarek a gospodarczym i społecznym zorganizowaniem.
 • Człowiek, to nie brzmi dumnie
 • Ego-liberalny, korporacyjno-bankowy kapitalizm – przeciwległym biegunem komunizmu.
 • Różne punkty widzenia i horyzonty czasowe.
 • Dysonans między wydajnością gospodarek a gospodarczym i społecznym zorganizowaniem.
 • Administrowanie, to rodzaj usług.
 • Czy Świat stać na rozwój zrównoważony, ze zredukowanym egoizmem?
 • O kryzysach: gospodarki, wartości, demokracji. Czy mamy do czynienia z przesileniem epoki neoliberalizmu?
 • Napięcia ekonomiczne rodzą napięcia w innych sferach egzystencji ludzi, społeczeństw, państw.

ih Notatki: 2011h; 2012a
Idee „Solidarności” nie umarły.
 • Vaclav Havel
 • Pomosty i bariery między PRL a III RP.
 • Zapętlenie neoliberałów. Ideowa erozja.
 • Wywiad ze Zbigniewem Brzezińskim.
 • Dyktatura silniejszych.
 • O protestach związkowców z „Solidarności” pod gmachem sejmu.
 • Nieznośna propaganda sukcesu.
 • Idee „Solidarności” nie umarły.
 • Zwalczanie poprzez wyszydzanie.
 • Ego-postępowa buta para-liberalnych dziennikarzy.
 • Księżycowe wyliczenia.
 • Łańcuszkowa i piramidalna rynkowa inicjatywność.
 • Brak woli rządzących.
 • Dlaczego prowadzone jest niezależne śledztwo?
 • Umysłowy i moralny paraliż
 • Uleganie propagandzie fałszywego postępu i autorytarnej racjonalności.
 • Gadu, gadu. Tolerancja zakłamana. Otwartość obłudna
 • Modne słowo „obciach”

ja Notatki: 2012b; 2013a
Przesilenie kapitalizmu, który nazywają liberalnym
 • Koniec świata.
 • Na Nowy Rok polityki dwa łyki
 • Wychowankowie „TVN” i „Gazety Wyborczej” – liberalni barbarzyńcy. Odporni na rzeczywistość.
 • Papierowa sprawiedliwość liniowa - Cezura podatkowa Gerarda Xaviera Marcela Depardieu
 • Sytuacja w Detroit, to tylko dno kryzysu gospodarki amerykańskiej, która choruje w całości.
 • Zgoda na zło i bylejakość w imię pozorów nowoczesności.
 • Sfatygowany „duch czasu”.
 • Buta, egoizm i poczucie wyższości ludzi elit. Zagubiony etos służby.
 • Opresyjny system gospodarczy źródłem napięć między tradycyjnymi i postępowymi systemami wartości .
 • Listopadowe oczekiwanie na mróz i śnieg i na Świętego Mikołaja.
 • Rzecznicy niewolnictwa
 • Paranoiczne regulacje liberałów.
 • Oficjalne „prawdy” tracą na wiarygodności wśród publiki.
 • Polityczna fiksacja - Politycy nie chcą uprawiać polityki.
 • „Dziwny jest ten świat” - Niemen
 • Zmiana źródeł energii jest dla biednych państw wielkim obciążeniem. &
 • Za dużo teorii, za mało pragmatyzmu.
 • Niezadowolenie społeczne przyjmuje różne formy protestów.
 • Modernistyczny bieg na oślep.
 • Pryncypialne para-postępowe, progresywne wyobrażenia.

jb Notatki: 2013b
Neoliberalny ustrój kastowy. Cofnięcie się w zaawansowaniu humanizmu.
 • Stan mojego ducha Anno Domini 2013.
 • Para-liberalna demagogia.
 • Dlaczego Platforma Obywatelska ma tak duże społeczne poparcie?
 • Zatracona szansa
 • W lustrze widać odwrotnie
 • „Jedynie słuszny” kierunek postępu.
 • „Racjonalizm” deklaratywny, nielogiczny, ideologiczny.
 • Wojujący „racjonalizm”, bezkompromisowa „nowoczesność”, nawiedzony postęp, zakłamany para-liberalizm.
 • Pretensjonalność ludzi para-liberalnych elit.
 • Aktywni i bierni – obłudni.
 • Wojna polsko-polska.
 • Czy kibicowanie „swoim”, to przejaw mentalnego zacofania i ksenofobii?
 • „Wyzwalanie” dzieci od rodziców – Gwałt na naturze, gwałt na człowieczeństwie.
 • Neoliberalny ustrój kastowy. Platforma dla obywateli wybranych.
 • Polityczny i medialny dyktat.
 • Szkoda, że tak późno.
 • Ostrożnie z jednoznacznymi opiniami.
 • Od Unii Wolności do PiS-u.
 • Pikiety młodzieży na wykładach Środy i Michnika
 • Czy liberalne elity dostrzegły, że są nagie? Czy gorączkowo szyją już nowe propagandowe szaty?
 • Prawdziwą troską o przedsiębiorców jest troska o koniunkturę.

jc Notatki: 2013c: 2014a
Neoliberalno-lewacko-korporacyjno-kapitalistyczny,”postępowy” system gospodarczo-społeczny jest źródłem napięć lokalnych, globalnych i ludzkich nieszczęść.
 • Bunt i demonstracje obywateli wynikają z ekonomicznych i społecznych napięć.
 • Para-liberalne sfiksowanie.
 • Fobie nie płyną w jednym kierunku.
 • Potrzebna jest zmiana struktury koniunktury: dochodów i spożycia.
 • Pierwszy Premier III RP.
 • Recydywa neoliberalnego obłędu. Neoliberalna zaćma.
 • Rządowy upór.
 • Duszące wiatry w polskiej sztuce.
 • Zagrożenia czy urojenia?
 • Nauka o płciowej tożsamości a działania zwolenników płciowej unifikacji. Postępowy harmider.
 • O książce „Resortowe dzieci”
 • Jeszcze trochę o udziale nas, Polaków w holocauście.
 • Jaka Ukraina?
 • Nie słyszę słowa „przepraszam”

jd Notatki: 2014b
Współczesna „postępowa” ortodoksja. Kapitalizm ideologiczny, obłudny.
 • Spoglądanie na świat przez neoliberalne okulary. Liberalizm sytych i żyjących wygodnie.
 • Nasza transformacja dla części społeczeństwa była niezwykle dotkliwa. Koszmarne były zwłaszcza lata dziewięćdziesiąte.
 • Demokratyczne, postępowe odrętwienie. Establishmentowe dziuple.
 • Wspaniałe elity i ciemny motłoch.
 • Transformacja podzieliła Polskę dogłębnie.
 • Neoliberalny kapitalizm: ideologiczny i obłudny.
 • Fałszywi liberałowie, luzacy.
 • Modne słowo „obciach”
 • Współczesna ortodoksja.
 • O ideologach para-postępu i para-nowoczesności
 • Dryl para-postępu. Uśmierzanie społecznej wrażliwości.
 • Kanały myślenia.
 • Zero refleksji, czy góry hipokryzji?
 • Pokrętna troska.
 • Podręcznikowo postępowi.
 • Absolutnie zadufani.
 • Fraktale wyzysku.
 • Fiksacje myślenia „postępowego”
 • Popieram działania Piotra Ikonowicza.
 • Myślę i czuję indywidualnie, ale kształtują mnie też myślenie i odczucia zbiorowe.

je Notatki: 2014c: 2015a
Liberalny letarg. Czy nastąpi przebudzenie?
 • Dolegliwe paradoksy postępu.
 • Lewicowość ciągle wojująca.
 • Friedmanizm-sorosizm.
 • Jubileusz powstania III RP.
 • Tania krytyka. Słodka celebra polityczno-gospodarczej rzeczywistości przez ludzi elit.
 • Współczesne koszmary.
 • Służby bezpieczeństwa państwa umocowane w PRL-u
 • Profesor Kieżun
 • Górnicze protesty. Miara cierpliwości się przebrała?
 • Współczesna, nowoczesna hipokryzja. Uniwersalizm wybiórczy, obłudny.
 • Wyrzuty na zapas zakompleksiałych Polaków. Liberalna poprawność i serwilizm naszych elit.
 • Hipokryzja bogatego świata i zainfekowanie sytych fałszywym liberalizmem.
 • Neoliberalny letarg. Czy nastąpi przebudzenie?
 • Nie możemy być bierni na skierowane na nas ataki.
 • Przeciwnikowi Unii Europejskiej pachną brukselskie diety.
 • Analogie między dzisiejszą Rosją Putina a Niemcami Hitlera.
 • Wybory Prezydenta
 • Wygrana PiS-u
 • Rosyjska gra
 • Wielkie larum
 • Czy trybunał konstytucyjny pozwoli na wychodzenie ze zniewolenia wielkich grup społecznych?
 • Kanały myślenia.
 • Poparcie dla Ukrainy
 • Współczesna „postępowa”, „nowoczesna” hipokryzja

jf Notatki: 2016a
Zaciekły opór establishmentu przed utratą ego-liberalnych przywilejów.
 • Skąd wziąć pieniądze, skąd wziąć pieniądze?
 • Niebotyczny, histeryczny opór.
 • Wygodne bytowanie elit w rzeczywistości zbudowanej na myślowej neoliberalnej, doktrynalnej papce i ekonomicznej ignorancji.
 • Żenujący jazgot PO i „Nowoczesnej”. Bardzo postępowi i bardzo egoistyczni.
 • Dobro społeczeństwa, państwa powinno być ponad ustaleniami trybunału konstytucyjnego.
 • Idee „Solidarności” są ważniejsze od ustawy konstytucyjnej napisanej w 1997 roku.
 • Obrona wartości czy swoich przywilejów i poczucia wyższości
 • Kiedyś, dawno temu.
 • Wyzwolenie od neoliberalnej, autorytarnej, opresyjnej „demokracji”
 • Mieszanka nieuprawnionych myśli ochroniarza
 • „Demokracja” autorytarna.
 • Mieszanka nieuprawnionych myśli ochroniarza
 • Pryncypializm czy fundamentalizm?
 • Czy dążenie do liberalizmu i postępu musi być tak opresyjne i naznaczone radykalizmem i zawziętością?
 • Zaciekła obrona koślawej transformacji.
 • „Postępowe” kompleksy.
 • Oby nie zabrakło determinacji i sił.
 • Ego-liberalna obłuda „postępowych” elit
 • Niebo jest nad nami, a w kałużach odbija się odwrotnie. Podeptane niebo w III RP.
 • KOD - obłudna obrona demokracji
 • Piętno uprawiania kariery za wszelką cenę.
 • Błędy i wypaczenia transformacji.
 • Rygory finansowe i dbanie o rozwój.
 • Uruchamianie finansowych rezerw i impulsów rozwoju.

jg Notatki: 2016b: 2017a
Para-liberalna propaganda przestaje oddziaływać.
 • Para-liberalna propaganda przestaje oddziaływać.
 • Czy kończy się epoka maniakalnego, ortodoksyjnego neoliberalizmu?
 • Ego-liberalna hipokryzja establishmentu jest w odwrocie?
 • Krajobraz po przyśpieszanej na siłę globalizacji.
 • W jakim kierunku podąży cywilizacja globu?
 • Lewacka, „postępowa”, „awangardowa” twórczość. Artystyczne alibi niegodziwości.
 • Jestem zmęczony neoliberalną kazuistyką.
 • Ksiądz Sowa i jego przyjaciele w restauracji „Sowa i przyjaciele”
 • Czerwcowy przekładaniec myśli i nastrojów.
 • Nasze rodzime liberalne i lewicowe elity gardzą społeczeństwem i ciągle nas poniżają.
 • Mocno destrukcyjny wpływ polityki mocnego złotego i wyprzedaży gospodarczych aktywów.
 • W państwie gospodarczo zapóźnionym powinno się wykorzystywać optymalnie pracę swoich obywateli.
 • Niektórzy humaniści i artyści weszli na wojenną ścieżkę” z „zacofanym”, „głupim” społeczeństwem.
 • O Unii Europejskiej
 • Neoliberalni rycerze „postępu”
 • O para-liberalnej transformacji.

jh Notatki 2018a; 2019a; 2020a
Pseudoliberalna i pseudo postępowa hucpa.
 • Wreszcie wartość solidarności we wspólnocie narodowej i społecznej odzyskała należne poszanowanie.
 • Pseudoliberalna i pseudo lewicowa i pseudo postępowa hucpa.
 • Zakłamana polityczna opozycja, wysferzone, zaprawione w egoizmie elity.
 • Wafelkowe swastyki i szczeniacka durnota. Polityczno-medialna hucpa.
 • Koszmarne zabójstwo prezydenta Gdańska.
 • „Święty spokój” nie służy kształtowaniu nowych, lepszych żydowsko-polskich amerykańsko-polskich relacji
 • O konwencji lewicy skupionej wokół SLD
 • Opozycja grzmi i wzroście cen produktów rynkowych
 • Bujanie w obłokach pomieszane z butą, arogancją i znieczulicą.
 • O „postępowym” fundamentalizmie i o manifestacjach i marszach pod pretekstem obrony osób o odmiennych preferencjach seksualnych.
 • O nagonce na Kościół i na kultywujące katolickie i etniczne wartości społeczeństwo.
 • O autokratycznej, nakazowej „postępowości” twórców i artystów.
 • „Postępowa” obłuda
 • Nagle pojawił się nowy kandydat na Prezydenta RP Szymon Hołownia.
 • O odzyskaniu telewizji publicznej przez społeczeństwo.
 • Łabędzi śpiew totalnej opozycji.
 • Pandemia koronawirusa.
 • Możliwy pływ pandemii na gospodarkę i obniżenie poziomu konsumpcji.
 • Paskudne zachowanie posłów o neoliberalnej proweniencji w czasie debaty o tarczy antykryzysowej...... ..... ..... ..... ..... .....